Firma autosklo-servis Dušek se primárně zabývá výměnami a opravami autoskel a proto zde nastíníme základní postupy výměny autoskel používaných u většiny vozidel.  

 

Pro firmu autosklo-servis Dušek je rozhodující spokojenost zákazníka a tu zajišťujeme:

  1. individuálním přístupem - všem potřebám zákazníka vycházíme vstříc 
  2. profesionální přístupem – spolehlivě a kvalitně odvedenou prací
  3. pružností – montáže provádíme na místě, v čase vhodném pro zákazníka a neomezujeme zákazníka pracovní dobou
  4. čistotou

 

Tipy pro  výměnu autoskla

K plné spokojeností zákazníku, je potřeba dodržet následující pravidla:

 

Autosklo musí mít správný rozměr a tvar

Při výběru autoskla je důležité dbát na  to, aby byly dodrženy veškeré technické požadavky pro každé vozidlo. Někteří výrobci autoskel nedodržují přesné rozměry a zakřivení skla, což  způsobuje problémy při montáži a následné samovolné poškozování skel (praskání) případně další nepříjemnosti. V naší autoopravně montujeme kvalitní značková autoskla, jejichž rozměry a zakřivení jsou naprosto přesné.

 

Montáž je nutné svěřit odbornému servisu

V případě, že si chcete vyměnit autosklo sami nebo tuto výměnu svěříte do rukou servisu, který nemá dostatek odborných zkušeností, se vystavujete řadě rizik. Mezi nejčastější rizika patří:

  • Špatně nanesené lepidlo
  • Nanesení lepidla na  mastné sklo
  • Poškrábání karoserie
  • Pořezání čalounění a  palubní desky,…
 

Rozhodující je správný způsob montáže a  použité lepidlo

Dalším neméně důležitým upozorněním je také to, že v případě špatného technologického postupu lepení může po určité době dojít k oddělení autoskla od karoserie. Dále hrozí destrukce skla při aktivaci airbagu. Ten pak nesplní svoji funkci a může ohrozit Váš život.

 

 

 

Autosklo

Výměnu čelních skel je možné obecně rozdělit do dvou kategorií na skla zasazená do gumy a skla lepená.

Výměna autoskla do gumového těsnění.

Výhodou tohoto způsobu rychlejší montáž a možnost okamžitého provozu po montáži. Nevýhodou je časté zatékání z důvodu stáří gumového těsnění. Výhodou je kratší doba montáže.

Výměna autoskla lepením.

Výhodou tohoto způsobu je, že po celou dobu životnosti vozidla zamezuje zatékání vody a současně zvyšuje pevnost  karosérie. Nevýhodou je delší technologická doba montáže.

 

Autoskla zasazená do gumy

   

 

Lepená autoskla